Berichten

Opinie over opening van scholen

Via Peil.nl zijn een aantal vragen gesteld over de aanstaande opening van de scholen. De vragen zijn afgezet tegen het gegeven of men één of meer leerlingen op een PO-school heeft, één of meer leerlingen op een VO-school of geen schoolgaande kinderen.

Er is een duidelijk verschil in oordeel tussen ouders met kinderen op de basisschool dan in het voortgezet onderwijs. Die laatsten zijn minder positief.

Men mocht meerdere manieren aangeven wat op VO-scholen zou moeten gebeuren om besmettingen te voorkomen. Maximaal aantal leerlingen per lokaal wordt dan het meest aangegeven. En lokalen niet of kort gebruiken als er geen goede ventilatie is.

 

Het echte risico voor het onderwijs is dat als er onverhoopt toch uitbraken op scholen komen dat dan rond de 20% van de ouders hun kinderen thuis gaan houden en nog eens 30% erover denkt.

Het coronavirus en de open/gesloten scholen

Vandaag is via Peil.nl een onderzoek gehouden onder ouders van leerlingen in het PO- en VO-onderwijs. Gevraagd is naar de opvattingen en het gedrag over de open scholen. Er zijn meer dan 3500 mensen ondervraagd.

De belangrijkste resultaten zijn:

   • Van alle Nederlanders vindt 37% het een goed idee om de scholen open te houden, 50% een slecht idee en 13% weet het niet. Ouders van kinderen op de basisschool vinden het voor 47% een goed idee en 51% een slecht idee. Ouders van kinderen in het VO-onderwijs vinden het voor 30% een goed idee en 61% een slecht idee.
   • 18% van de leerlingen worden thuisgehouden, waarvan ruim de helft omdat ze klachten hebben. Een derde overweegt het en de helft niet.
   • Mocht de school enkele weken dicht gaan dan is dit de reactie van de ouders.
   • Als men werkzaam is in de gezondheidszorg en een kind heeft op een basisschool dan geeft 27% aan geen oplossing te hebben. In het VO- onderwijs is dat 11%.

Bekijk verder:

 • Oordeel over maatregelen van de regering. Klik hier.
 • De ontwikkeling van de griep 2009-2020.  Klik hier.
 • De financiele gevolgen van de crisis. Klik hier.
 • Of ga terug naar het totale overzicht van de vier onderzoeken. Klik hier.

PEIL.NL © NO TIES BV / VIEWTURE BV