Berichten

De Stemming 6-09-2020

Als de uitslag van peilingen wordt bekend gemaakt (of dat nu van Peil.nl is of van een ander) dan komt het aantal zetels altijd op 150 uit. Degenen, die antwoorden dat ze nu niet weten op welke partij te stemmen, worden namelijk bij die zetelverdeling niet meergerekend. De ervaring is dat als iemand vlak voor een verkiezing zegt “ik weet niet op welke partij te stemmen” dat die dan beduidend minder opkomen. Maar dat hoeft niet zo te zijn als het ongeveer 6 maanden voor de verkiezingen is. Dan zouden die kiezers best nog wel eens naar één van de partijen over kunnen stappen.

Opvallend is dat de groep kiezers, die zegt “ik weet niet op welke partij te zullen stemmen” duidelijk aan het oplopen is. Dit is een aanwijzing, dat een groter deel van de kiezers minder enthousiast is over de verschillende partijen. En dat betekent dat de volatiliteit van het electoraat in potentie nu groter is dan de wekelijkse uitslagen doen vermoeden. Nog meer dan voorheen zullen gebeurtenissen kort voor de verkiezingsdatum bepalend zijn voor de uitslag. Natuurlijk laten de peilingen een vorm van uitgangspositie zien. Je kunt nu beter op 30 zetels staan dan op 10. Maar juist omdat we nu in een wereld leven met veel onzekerheden kan het letterlijk alle kanten op gaan. En ook in de laatste weken voor de verkiezingen.

De peiling van vandaag laat geen grote verschuivingen zien. Aan de ene kant zien we de PVV weer een zetel erbij krijgen. Aan de andere kant zakt het CDA nog wat weg, maar profiteert de VVD ervan. Opmerkelijk is het verder wegzakken van GroenLinks. Maar ook de PvdA is in de afgelopen maanden een behoorlijk deel van haar winst t.o.v. 2017 kwijt geraakt.

Er is duidelijk schade voor minister Grapperhaus (en ook het CDA). Nadat het CDA tijdens de lijsttrekkersverkiezing op 19 zetels was gekomen, is het CDA aan het dalen. Nu is de score nu nog maar 13 zetels. 47% van de Nederlanders vinden dat minister Grapperhaus had moeten aftreden. Nu hij dat niet gedaan heeft is interessanter de tabel, die vergelijkt wat de Nederlanders vorige week vonden en deze week vinden over zijn geloofwaardigheid als hij het over het zich houden aan de 1,5 meter maatregelen heeft. Die geloofwaardigheid is fors gedaald.

Vorige week vond 42% hem over dat onderwerp niet meer geloofwaardig. Dat is nu 66%. Alleen bij CDA en ChristenUnie is er nog een meerderheid die hem over dat punt geloofwaardig vindt. De grote vraag is of die percentages in de komende maanden zullen gaan dalen.

Ten aanzien van de boete van 390 euro zien we grote meerderheden onder de bevolking, die van dat bedrag af willen.

Van alle Nederlanders wil 91% dat men bij het krijgen van een boete voor het niet houden van de 1,5 meter geen strafblad krijgt. Slechts 6% vindt dat die gehandhaafd moet blijven.

Doe zelf ook mee aan de peilingen. Geef u hier op als lid van Peil.nl en u ontvangt regelmatig onze vragenlijst.

 

PEIL.NL © NO TIES BV / VIEWTURE BV