De Stemming 27-09-2020

De peiling van deze week verschilt niet met die van vorige week.

De stabiliteit van de electorale voorkeur op dit moment blijkt ook uit het antwoord op de vraag of men (vrijwel) zeker weet welke partij men gaat kiezen. 80% zegt dan ja.  Vanzelfsprekend zegt dat nog niet dat ze ook inderaad op die voorkeur blijven zitten, maar 4 jaar geleden verschilde de peiling van 6 maanden voor de verkiezingen gemiddeld per partij net 2 zetels.

Als kiezers van een partij toch nog andere partijen een (kleine) kans geven dan ziet het patroon er zo uit.

 • VVD –  vooral CDA in mindere mate D66, FVD en PVV
 • CDA – vooral VVD, in mindere mate ChristenUnie, SGP en PVV
 • D66 – vooral PvdA, GroenLinks en VVD en in mindere mate CDA
 • ChristenUnie – CDA, SGP, PvdA en GroenLinks
 • PvdA – vooral GroenLinks en SP, en in mindere mate D66
 • GroenLinks – vooral PvdA, en in mindere mate SP en Partij voor de Dieren
 • SP – vooral PvdA, GroenLinks  en Partij voor de Dieren en in mindere mate PVV
 • Partij voor de Dieren – vooral GroenLinks en SP
 • PVV – vrijwel alleen FVD
 • FVD –  vrijwel alleen PVV
 • 50PLUS – vooral PVV en CDA

Zoals ik al eerder heb aangegeven zou het mij niets verbazen dat -net zoals in 2017 en bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2019- gebeurtenissen vlak voor de verkiezing zelf de uitslag doorslaggevend kan beinvloeden.

Maar er zal wel veel moeten gebeuren als de uitslag van 17 maart 2021 tot een makkelijke kabinetsformatie zal leiden.  Zeker niet als men het op de traditionele manier weer wel gaan doen.

 

Deze week hebben we ook weer het vertrouwen in de ministers gemeten. De grafiek laat de verschuivingen zien vanaf de start van het kabinet. U kunt linksonder de tabel zelf de verschuivingen stoppen en weer afspelen.

De grootste verschuiving van het afgelopen jaar is de daling van 4 naar 12 van Grapperhaus. Koolmees is gestegen van 7 naar 3.

Dit is ook gemeten voor de fractievoorzitters.

De verschuivingen in het afgelopen half jaar zijn beperkt.

De rangorde bij de fractievoorzitters wordt niet zozeer bepaald door wat de eigen kiezers van de fractievoorzitters denken, maar wat de kiezers van de andere partijen over hem/haar denken. Asscher staat nu 1 omdat hij, behalve bij kiezers van PVV en FVD,  vrij goede cijfers scooort. Terwijl Wilders in aantal zetels hoger dan de PvdA scoort staat hij bij deze rangorde laag, omdat hij behalve bij kiezers van PVV en FVD (vrij) laag scoort.

Het laat ook wel zien dat PVV+FVD niet echt meer zetels zullen kunnen scoren dan rond de 30. (En dat is dan vooral nog afhankelijk van de mate waarin die kiezers zullen gaan opkomen.

Dat Asscher ook vrij hoog scoort bij kiezers van GroenLinks en D66 kan erop wijzen dat de campagne tussen deze drie partijen nog verschuivingen kan opleveren.

De kans dat de VVD de grootste wordt is op basis van de huidige informatie heel groot. Er moeten echt heel ingrijpende gebeurtenissen plaats vinden om tot een andere uitslag te komen. Mede omdat er geen duidelijke concurrent is.

Maar we leven in bijzondere tijden, dus…..

 

Reactie op veroordeling Wilders en seponering Akwasi

Ook tijdens de Algemene Beschouwing werd gesproken over de veroordeling van Wilders en de seponering van Akwasi. Het is interessant om de reactie op beide onderwerpen te bezien op basis van het huidige stemgedrag. 41% van de Nederlanders vindt dat Wilders terecht is veroordeeld. 16% vindt dat de zaak tegen Akwasi terecht is geseponeerd.

De Stemming 20-09-2020

De peiling van deze week laat wederom kleine verschuivingen zien, maar ook na de Algemene Beschouwingen zien we geen structurele wijzigingen. De VVD blijft ruim voorop nummer 2 de PVV. De PvdA staat nu op de 3e plaats. Dan volgen er 5 partijen met onderling 3 zetels verschil.  De regeringspartijen staan samen op 65 zetels. Mocht dit de verkiezingsuitslag worden dan zal een vorming  van een meerderheidsregering heel lastig zijn.

Op de vraag wie men het goed vond doen bij de Algemene Beschouwingen zien we dat Premier Rutte dan het meest genoemd wordt. Wilders volgt als tweede en Asscher als derde. Interessant is om die uitslagen te bekijken afgezet tegen het huidig stemgedrag.

 

Ten slotte zijn een aantal mogelijkheden voorgelegd t.a.v. kabinetsvorming na de volgende verkiezingen. Men mocht op ieder van de alternatieven reageren of men die wel of niet zou willen. De uitkomsten zijn nogal opvallend, zoals hieronder te zien is:

Slechts 21% wil dat het huidig kabinet in deze formatie doorgaat. Ook andere alternatieven die voorgelegd worden leveren weinig enthousiasme op. Het nationaal kabinet werd in de vragenlijst aangegeven dat dan alle partijen met meer dan 5 zetels in het kabinet vertegenwoordigd zouden zijn. Maar ook daar was maar een kwart voor.

Slechts het zakenkabinet scoort bijna 50%.. Dat werd aan de ondervraagden voorgelegd met de uitleg dat er dan geen politici ministers werden, maar buitenstaanders, vakmensen op het terrein van het ministerie. 45% is daarvoor.

En dit zijn de verschillen naar politieke voorkeur.

Hoewel in de komende 6 maanden er qua politieke voorkeur nog best wat kan veranderen lijkt de kans heel klein te zijn dat zich een logische meerderheid van een paar partijen zal aandienen op de avond van 17 maart. (Nog los van het feit dat zelfs als dat zou gebeuren er geen vergelijkbare meerderheid in de al reeds versplinterde Eerste Kamer zal zijn.)

Als er electorale verschuivingen zouden komen lijken die meer binnen de drie hoofdblokken te gaan geschieden dan tussen die hoofdblokken:

 • VVD +CDA staan nu op 46 zetels. Met D66 erbij is dat 59.
 • PvdA, GroenLinks en SP staan nu op 39 zetels. Met D66 erbij is dat 52.
 • PVV+FVD staat nu op 33 zetels.
 • De resteremde vijf partijen staan nu op 19 zetels.

Om vele redenen gaan we dus nog hele bijzondere tijden tegemoet, waarbij de uitslag van de verkiezingen eerder een extra probleem zal opleveren dan een oplossing.  Zeker als men op de traditionele manier weer zal gaan proberen een kabinet te vormen.

 

 

De Stemming 6-09-2020

Als de uitslag van peilingen wordt bekend gemaakt (of dat nu van Peil.nl is of van een ander) dan komt het aantal zetels altijd op 150 uit. Degenen, die antwoorden dat ze nu niet weten op welke partij te stemmen, worden namelijk bij die zetelverdeling niet meergerekend. De ervaring is dat als iemand vlak voor een verkiezing zegt “ik weet niet op welke partij te stemmen” dat die dan beduidend minder opkomen. Maar dat hoeft niet zo te zijn als het ongeveer 6 maanden voor de verkiezingen is. Dan zouden die kiezers best nog wel eens naar één van de partijen over kunnen stappen.

Opvallend is dat de groep kiezers, die zegt “ik weet niet op welke partij te zullen stemmen” duidelijk aan het oplopen is. Dit is een aanwijzing, dat een groter deel van de kiezers minder enthousiast is over de verschillende partijen. En dat betekent dat de volatiliteit van het electoraat in potentie nu groter is dan de wekelijkse uitslagen doen vermoeden. Nog meer dan voorheen zullen gebeurtenissen kort voor de verkiezingsdatum bepalend zijn voor de uitslag. Natuurlijk laten de peilingen een vorm van uitgangspositie zien. Je kunt nu beter op 30 zetels staan dan op 10. Maar juist omdat we nu in een wereld leven met veel onzekerheden kan het letterlijk alle kanten op gaan. En ook in de laatste weken voor de verkiezingen.

De peiling van vandaag laat geen grote verschuivingen zien. Aan de ene kant zien we de PVV weer een zetel erbij krijgen. Aan de andere kant zakt het CDA nog wat weg, maar profiteert de VVD ervan. Opmerkelijk is het verder wegzakken van GroenLinks. Maar ook de PvdA is in de afgelopen maanden een behoorlijk deel van haar winst t.o.v. 2017 kwijt geraakt.

Er is duidelijk schade voor minister Grapperhaus (en ook het CDA). Nadat het CDA tijdens de lijsttrekkersverkiezing op 19 zetels was gekomen, is het CDA aan het dalen. Nu is de score nu nog maar 13 zetels. 47% van de Nederlanders vinden dat minister Grapperhaus had moeten aftreden. Nu hij dat niet gedaan heeft is interessanter de tabel, die vergelijkt wat de Nederlanders vorige week vonden en deze week vinden over zijn geloofwaardigheid als hij het over het zich houden aan de 1,5 meter maatregelen heeft. Die geloofwaardigheid is fors gedaald.

Vorige week vond 42% hem over dat onderwerp niet meer geloofwaardig. Dat is nu 66%. Alleen bij CDA en ChristenUnie is er nog een meerderheid die hem over dat punt geloofwaardig vindt. De grote vraag is of die percentages in de komende maanden zullen gaan dalen.

Ten aanzien van de boete van 390 euro zien we grote meerderheden onder de bevolking, die van dat bedrag af willen.

Van alle Nederlanders wil 91% dat men bij het krijgen van een boete voor het niet houden van de 1,5 meter geen strafblad krijgt. Slechts 6% vindt dat die gehandhaafd moet blijven.

Doe zelf ook mee aan de peilingen. Geef u hier op als lid van Peil.nl en u ontvangt regelmatig onze vragenlijst.

 

PEIL.NL © NO TIES BV / VIEWTURE BV