De Stemming 30-8-2020

Ook uit de peiling van deze week is op te maken dat we toch in een andere fase zijn terecht gekomen electoraal gezien dan in de periode eind maart-begin augustus. De forse electorale kracht van de VVD is aan het afnemen. En bij de oppositiepartijen zien we de PVV steeds sterker worden. Door de daling van 1 bij de VVD staat die partij nu op 31 zetels en door een stijging van 2 bij de PVV staat die partij nu op 23.

Bij de regeringspartijen zien we ook dat het CDA nu teruggevallen is naar 14 zetels. Half juli was dat nog 17. Van de regeringspartijen zien we deze week alleen dat de tegenpool van de PVV, D66 2 zetels stijgt. Dat heeft o.a. tot gevolg dat de PvdA een zetel daalt.

FVD heeft ook last van het aantrekken van de PVV en staat nu nog maar op 10 zetels.

Bij de kleinere partijen is de Partij voor de  Toekomst vrijwel geheel verdwenen en beweegt 50Plus rondom de kiesdeler.

De recente wijzigingen zijn goed in dit overzicht te zien.

 

Er zijn een drietal vragen gesteld n.a.v. het huwelijk van Minister Grapperhaus en het zich niet houden aan de 1,5 meter op het bordes. 30% van de Nederlanders vindt het erg dat dit gebeurd is. De overigen reageren gematigder. 42% vindt dat hij zijn geloofwaardigheid heeft verloren als hij anderen waarschuwt zich aan de maatregelen te houden. 25% vindt dat hij nu zou moeten aftreden.

Om de verschillen te laten zien naar electorale voorkeur geven we de grafiek met de antwoorden rondom zijn geloofwaardigheid.

Dit patroon van deze tabel zien we vaker terug in de afgelopen maanden. Het laat vooral zien waar op dit moment het probleem zit t.a.v. de electorale positionering van GroenLinks en de PvdA. Ten aanzien van het beleid t.a.v de bestrijding van het Coronavirus zitten de meeste kiezers van PvdA en GroenLinks op de lijn van de regering. En zolang dat onderwerp de boventoon voert kunnen die partijen niet aan electorale kracht winnen.

De PVV lijkt als enige partij electoraal zich wat los te maken van de Corona-crisis.

De grote vraag naar de verkiezingen toe zal zijn of de economische en sociale gevolgen van deze crisis de boventoon gaan voeren of dat de zorgen onder een groot deel van de bevolking over de gevolgen voor de eigen gezondheid van deze crisis blijft aanhouden of niet.

Het zou me niets verbazen als bij de verkiezingen van 17 maart net zoals die van de Tweede Kamer in 2017 (Turkse minister in Rotterdam) en de Provinciale Staten in 2019 (aanslag op tram in Utrecht) gebeurtenissen heel kort voor die verkiezingen een forse invloed zullen hebben op de einduitslag.

De Stemming van 23-8-2020

Sinds lange tijd zien we een aantal duidelijke verschuivingen in de politieke voorkeur. Met name zien we het terug in de scores van de VVD en de PVV. De eerste partij daalt 3 zetels naar 32 en de tweede partij stijgt 3 zetels naar 21. Sinds begin april is het verschil tussen de VVD en de tweede partij niet zo klein geweest. Hoewel 11 zetels zeker nog wel een groot verschil is. Bij een aantal andere partijen zien we verschuivingen van 1 zetel. Alle drie andere regeringspartijen gaan er 1 naar beneden. Dus de coalitie samen daalt er 6 van 71 naar 65 zetels.

Met name lijkt dat te liggen aan de discussies rondom het salaris van de zorgmedewerkers en in wat mindere mate doordat de bevolking wat minder enthousiast is over het optreden van de regering t.a.v. de Coronocrisis.

Dit is de uitslag van deze week.

Opinie over opening van scholen

Via Peil.nl zijn een aantal vragen gesteld over de aanstaande opening van de scholen. De vragen zijn afgezet tegen het gegeven of men één of meer leerlingen op een PO-school heeft, één of meer leerlingen op een VO-school of geen schoolgaande kinderen.

Er is een duidelijk verschil in oordeel tussen ouders met kinderen op de basisschool dan in het voortgezet onderwijs. Die laatsten zijn minder positief.

Men mocht meerdere manieren aangeven wat op VO-scholen zou moeten gebeuren om besmettingen te voorkomen. Maximaal aantal leerlingen per lokaal wordt dan het meest aangegeven. En lokalen niet of kort gebruiken als er geen goede ventilatie is.

 

Het echte risico voor het onderwijs is dat als er onverhoopt toch uitbraken op scholen komen dat dan rond de 20% van de ouders hun kinderen thuis gaan houden en nog eens 30% erover denkt.

De Stemming van 16-8-2020

Ook in de afgelopen paar weken zijn de politieke voorkeuren amper veranderd. De onderstaande tabel laat dat zien.

Dit is het verloop van politieke voorkeur sinds begin 2019.

We hebben ook gevraagd hoe men het optreden van Premier Rutte en Minister De Jonge beoordeelt tijdens deze coronacrisis. Men kon kiezen tussen Positief, Vrij positief, Neutraal, Vrij negatief, Negatief. Per partij, die men nu kiest, is die score uitgedrukt in een waarde. Positief kreeg de score 5 en Negatief de score 1.

Dit is het overzicht. De score van Premier Rutte bij de regeringspartijen, PvdA, GroenLinks en 50PLUS blijft per saldo positief. Bij kiezers van PVV, FVD, SP en PvdD per saldo negatief. Minister De Jonge scoort gemiddeld 0,3 lager. En dat is bij vrijwel alle partijen te zien (het minst bij VVD en CDA). Opmerkelijk is wel dat Premier Rutte bij CDA-kiezers nog iets hoger scoort dan Minister De Jonge.

PEIL.NL © NO TIES BV / VIEWTURE BV