De Stemming van 31 mei 2020

Ook bij deze nieuwe meting van politieke voorkeur zien we de sterke positie van de VVD. Het is duidelijk dat kiezers het optreden van Rutte waarderen en de VVD dus nu bijna 2 groot is als de partijen, die daar achter staan.

De Stemming van 17 mei 2020

Deze week zien we geen verschuivingen. Daarom zonder verder commentaar de tabel en de grafiek.

 

 

Corona-crisis onderzoek 17 mei 2020

De vragen in relatie tot de Corona-crisis laten ook deze week zien dat er een vrij grote steun is voor de aanpak van de regering. Er zijn weinig verschuivingen te merken. We gaan op twee onderdelen in: het tempo van de exit en de kans om besmet te worden en eraan dood te gaan.

Lees meer

De Stemming van 10 mei 2020

De peiling van deze week wordt gedomineerd door de complete instorting van de steun voor 50PLUS. Stond die partij 4 weken geleden nog op 10 zetels en 2 weken geleden nog op 8, nu haalt die partij slechts 1 zetel. De kiezers van 4 weken geleden, zeggen nu voor 40% niet te weten op welke partij te stemmen. Voor de rest verdelen ze zich over een groot aantal partijen. Maar een heel klein deel volgt Henk Krol naar zijn nieuwe partij. Doordat hij nog wat kiezers krijgt van andere partijen komt hij ook op 1 zetel.

Door het bovenstaande zien we dat een aantal partijen 1 zetel stijgt (VVD, CDA, PvdA, FVD en GroenLinks).

Zo een electorale ineenstorting van een partij, die in de Kamer zit, heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Alleen Trots op NL daalde in het najaar van 2008 abrupt (ook door interne strubbelingen), maar dat was een partij, die nog niet via verkiezingen in de Kamer was vertegenwoordigd, (Rita Verdonk zat toen wel in de Kamer).

In het onderstaande overzicht maken we een ook een vergelijking met 2 maanden geleden. De VVD is in die periode 12 zetels gestegen. En dat lijkt weer op de stijging van de PvdA in oktober 2008. Minister Bos was toen de verantwoordelijke minister tijdens de financiele crisis en dat zorge voor een stijging van de PvdA van 16 naar 29 zetels.

 

Corona-crisis onderzoek 10 mei 2020

De vragen in relatie tot de Corona-crisis laten ook deze week zien dat er een behoorlijke steun is voor de aanpak van de regering. Maar een wat diepgaandere analyse laat een aantal opmerkelijke patronen zien. Lees meer

Corona-crisisonderzoek 3 mei 2020

Deze week zijn er wederom diverse relevante onderwerpen in relatie tot de Coronacrisis aan de orde gesteld. Vooral in vergelijking tot eerdere gestelde vragen.

Lees meer

De Stemming van 3 mei 2020

De afgelopen week zien we dat FVD en 50PLUS 2 zetels dalen.  Met de 10 zetels van deze week staat FVD op het laagste punt sinds het najaar van 2017. 50PLUS was sinds het najaar 2019 in de lift naar het niveau van 10 zetels, maar is die winst weer kwijt.

Daarnaast zien we dat D66 verder wegglijdt, na de opleving in het najaar van 2019.

Vijf partijen stijgen 1 zetel: VVD, PVV, CDA, GroenLinks en SP.

Vergeleken met de verkiezingen van 2017 is D66 de partij met het grootste verlies. PvdA en FVD zijn de partijen met de grootste winst. De regeringspartijen staan samen op 65 zetels.

 

Deze grafiek laat het verloop van de politieke voorkeur zien sinds begin 2019. Daar is goed te zien hoe FVD in het voorjaar van 2019 sterk steeg en daarna weer snel daalde. Maar ook is te zien dat in het najaar van 2019 de VVD al was geklommen naar een niveau van 28 zetels. Door het gedoe over de vergoedingen van Klaas Dijkhoff daalde de VVD naar een niveau van 20 zetels. Het huidig niveau van de VVD is 3 zetels hoger dan het hoogtepunt in 2019.

 

 

PEIL.NL © NO TIES BV / VIEWTURE BV